Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá:

Mã Giảm Giá Được quy định đối với từng nhóm sản phẩm khác nhau. Quý khách chọn sản phẩm mình muốn mua xem thuộc nhóm giảm giá nào sau đó copy mã giảm giá đó. Tiến hành chọn sản phẩm và áp mã giảm giá trong phần THANH TOÁN

 

Block "775" not found